Az ellenzék, a külföld és a "dezertőr kormány"

Published on Jun 25, 2008 23:21 by Daniel

This article has been copied from hetivalasz.hu for evaluating thiblo for the purpose of political discussion.


"Tom Lantost a hazai jobbközép fekete bárányként kezelte"

Jeszenszky Géza, itthon@hetivalasz.hu
8. évfolyam 25.szám, 2008.06.19

Amikor tíz évvel ezelőtt Clinton amerikai elnöknek átadtam megbízólevelemet, idéztem Sallustiust, az ókori Róma neves történetíróját: "Az országok biztonságának legjobb zálogai nem a hadseregek vagy a kincsek, hanem a barátok."
S hozzátettem: "Nekünk, magyaroknak kicsiny a hadseregünk és szerény a vagyonunk, de van egy erős barátunk, az Egyesült Államok."

Szavaimat nem az udvariasság diktálta; szilárd meggyőződésem, hogy Magyarország jobb jövőjének egyik kulcsa, hogy a világban minél több barátunk legyen, jó és megbízható szövetségesekkel rendelkezzünk. Még amikor hazánk a mainál jóval nagyobb és tekintélyesebb volt, a nagy államférfi, a magyar történelem és a nemzetközi viszonyok értő ismerője, Tisza István miniszterelnök 1904.július 8-án az Országgyűlésben rámutatott: Ő azután tud…"Az a szomorú igazság, hogy a mohácsi vész óta Magyarország [...] nem elég erős arra, hogy tartós szövetségtárs nélkül megélhessünk, érdekeinket kellő módon megvédhessük."

A rendszerváltozáskor Antall József által meghatározott külpolitikai cél, a Varsói Szerződés helyett valódi, Az igazság k…előnyös szövetségesek biztosítása megvalósult. Hú.Valódi. E…Az EU és a NATO mellett történelmi partnereinkkel, a lengyelekkel, a csehekkel és a velünk ezer éven át egy hazában élő szlovákokkal létrehoztuk a Visegrádi Együttműködést. Szövetségi rendszerünknek legfontosabb tagja, vezetője ma is az Egyesült Államok, függetlenül attól, hogy ki mennyire ért egyet közel-keleti politikájával, belpolitikájával, ki mennyire szereti szokásait, kultúráját. Magyarország egy stratégiailag fontos helyet elfoglaló kisebb ország Európa hagyományos viharzónájában. Az EU- és a NATO-tagságunk egyetlen alternatívája visszatagolódni Oroszország politikai és gazdasági befolyási övezetébe.Oroszország …Valami…

Orbán Viktor miniszterelnök 1998.októberi washingtoni látogatásakor, vagy néhány hónappal később, a NATO-ba történő felvételünkkor senki sem gondolta, Örülök, hogy…hogy hazánk külpolitikájának fő iránya felől tíz évvel később kételyek merülhetnek föl. Egy hónapja azonban, amikor Washingtonban külpolitikai szakemberekkel egy nem nyilvános konferencián vettem részt, egyikük Magyarországot "külpolitikai dezertőr"-nek nevezte, és ezzel senki sem szállt vitába. Az elmúlt hónapokban a világsajtóban - a rendszerváltozás óta első ízben - a magyar külpolitika fő vonalát (tehát nem valamelyik elemét, mondjuk a szomszédsági politikát) bíráló cikkek jelentek meg.

Pár nappal ezelőtt a napi sajtó ismertette a Budapest Analyses május 23-i elemzését, ennek címe: A kormányzó szocialisták megromlott kapcsolatai az Egyesült Államok kormányával. Többről van szó, mint némi félreértésről, vagy arról, hogy az ellenzék - ráébredve a pártkapcsolatok mellett a kormánykapcsolatok ápolásának fontosságára - sikerrel tisztázta magát a vele kapcsolatban külföldön elterjedt vádak alól. Arról van szó, hogy a mai magyar miniszterelnök oroszpolitikája, energiapolitikája komoly kételyeket támasztott szövetségesi megbízhatósága felől.

A kormánypárt iránt megrendült bizalom persze még nem jelenti azt, hogy az ellenzék nyeregben érezheti magát; még hosszú út vezet oda, hogy egy kormányváltást a külföld is egyértelműen kedvezően fogadjon. Ennek fontosságára mutatott rá Orbán Viktor is a Baross Gábor Nemzeti Iparpártoló Társaságban. Jó ellenzéki programokra van szükség, kivált a gazdaságpolitikában. Ezenfelül azonban van néhány tanácsom, elsősorban az ellenzékkel rokonszenvező újságírók és a közvélemény számára.

Miért volt érdemtelenül kedvező a Medgyessy, majd a Gyurcsány-kormány amerikai megítélése? A Fidesz vezette kormánynak a szélsőjobbot sikerrel eljelentéktelenítő politikáját Nyugaton sajnos nem értették meg, majd felnagyították az ellenzékbe került párt hibáit. Magyarország külföldi megfigyelői hosszú ideig nem vették észre, hogy az egykori kommunisták alkalmazkodó, minden elvárásnak megfelelő magatartása nélkülözi a meggyőződést, az elvi alapokat. Most már megtapasztalták ezt.

Az említett elemzés név szerint említ két magyar származású amerikait. 1992-es, Csurka Istvánnal szembeni indokolt, de túlméretezett (és itthon felfújt) kritikája óta Tom Lantos amerikai kongresszusi képviselőt a hazai jobbközép "fekete bárány"-ként kezelte, s ezzel elidegenítette magától. A szocialista vezetésű kormányok ezt alaposan kihasználták, és az egyre befolyásosabb politikussal intenzíven ápolták a kapcsolatokat. Hiába figyelmeztettem, hogy Lantos hasznos barát, de nem lebecsülendő ellenfél is lehet. Orbán Viktor ez év elején megbékélt Lantossal, aki immár Magyarország várható következő vezetőjét látta benne. Lantos kongresszusi pályafutása során sok magyar ügyet karolt fel, nemrég bekövetkezett halála nagy veszteség Magyarország számára.

Hasonlóan hibásan látja a mai magyar ellenzék Charles Gatit, vagyis Gáti Károlyt. Tizennyolc évvel ezelőtt a Fidesznek Amerikában nem volt nála nagyobb híve, de még 1998-ban is ő mutatta be a fiatal magyar miniszterelnököt a Freedom House-ban. Gáti is a magyar szélsőjobboldallal vélt kacérkodásért bírálta a Fideszt, s a szocialista-szabad demokrata koalíció erre alapozva épített ki vele jó viszonyt. Úgy tűnik, hogy az ellenzék nem akarja tudomásul venni Gáti vitathatatlan szakértelmét és tekintélyét, hogy ő az egész közép-európai térség ügyeiben remekül tájékozott, akire a Külügyminisztériumban és a tudományos műhelyekben figyelnek. Gátit ismerve nincs kétségem, hogy a jó magyar kül- és belpolitikát támogatni fogja, bárki hajtja azt végre. És nem hiszem, hogy ma illúziói lennének azzal a kormánnyal kapcsolatban, amely különleges viszonyt hozott létre Putyin rendszerével.nem acsarkod…

Az ellenzék az utóbbi hónapokban eredményes külpolitikai offenzívát folytatott. De a Fidesznek vigyáznia kell, nehogy a hozzá közelállónak tekintett magyar sajtó egy részének Amerika-ellenes, Putyin irányvonalát továbbra is szimpátiával kezelő hangja, és egyes, nagy vitákat gerjesztő cikkek megjelenése fölerősítse a vele kapcsolatos külföldi fenntartásokat. Minden külpolitikával foglalkozó szakembernek tudnia kell, hogy a kedvező reputációt fölépíteni nehéz, de elrontani könnyű, márpedig Magyarország gazdasági és politikai megítélése a bőrünkre, azaz a pénztárcánkra megy.

Jeszenszky Gézakalasnyikov-…
Forrás: hetivalasz.hu

Daniel